Om Kamerareportage

Bildbyrån Kamerareportage startade 1967 och är Västsveriges största bildbyrå med över 12 miljoner bilder från hela förra seklet. Vi arkiverar, producerar, distribuerar och säljer redaktionella och kommersiella bilder.

Att vi varit med så länge i branschen kanske tyder på att vi gjort en hel del rätt genom åren…

Vi utför uppdragsfotografering, säljer arkivbilder, producerar tidningar/böcker och sist men inte minst erbjuder vi företagstjänsten Bildbanken, en unik lösning för publicering av digitala bilder/textfiler på Internet. Våra arkiv innehåller dels eget bildmaterial, men också negativ från Göteborgs-Tidningen, Göteborgs-Handels och Sjöfartstidning samt Göteborgs-Postens bilder.

Vi har ett omfattande nätverk av samarbetspartners, bland annat fotografer, skribenter, videofilmare, webbdesigners, repro, tryckerier m fl.

Bland våra kunder finns bland annat PR/informationsbyråer, privata/offentliga företag, kommuner/landsting, myndigheter, bok/tidningsförlag, tidningsproducenter och privatpersoner.

Kamerareportage ingår idag inom koncernen Provobis Holding, där bl a Göteborgs Auktionsverk är ett av innehaven.

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-15890957-4