Tag Archives | byggnadsminne

Veckans bild Vinga fyr

Vinga är en fyrö i Göteborgs skärgård i Kattegatt.

Ta del av vackra Vinga fyr i Kattegatt. Vinga är en fyrö i Göteborgs skärgård i Kattegatt. Ön ligger inom Styrsö socken i Västergötland och tillhör Göteborgs kommun. Vinga är kommunens västligaste landområde, beläget cirka tio sjömil från stadens centrum. Ön är cirka en kilometer i väst- östlig riktning och cirka en halv kilometer i […]

Feskekörka

Feskekörka är en fisk- och skaldjursmarknad

Feskekörka blir byggnadsminne. Det innebär att fasaden ska bevaras liksom byggnadens särskilda karaktär med den öppna hallen och takets speciella konstruktion. Feskekôrka  ritades av Göteborgs stadsarkitekt Victor von Gegerfelt,  och den bär drag av både norska stavkyrkor i trä och gotiska stenkyrkor. Stilen är en blandning av nationalromantik och djärvt formexperiment. Fiskhallen, som den hette ursprungligen hette […]

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-15890957-4