Tag Archives | försäljning

Feskekörka

Feskekörka är en fisk- och skaldjursmarknad

Feskekörka blir byggnadsminne. Det innebär att fasaden ska bevaras liksom byggnadens särskilda karaktär med den öppna hallen och takets speciella konstruktion. Feskekôrka  ritades av Göteborgs stadsarkitekt Victor von Gegerfelt,  och den bär drag av både norska stavkyrkor i trä och gotiska stenkyrkor. Stilen är en blandning av nationalromantik och djärvt formexperiment. Fiskhallen, som den hette ursprungligen hette […]

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-15890957-4