Tag Archives | kyrka

Feskekörka

Feskekörka är en fisk- och skaldjursmarknad

Feskekörka blir byggnadsminne. Det innebär att fasaden ska bevaras liksom byggnadens särskilda karaktär med den öppna hallen och takets speciella konstruktion. Feskekôrka  ritades av Göteborgs stadsarkitekt Victor von Gegerfelt,  och den bär drag av både norska stavkyrkor i trä och gotiska stenkyrkor. Stilen är en blandning av nationalromantik och djärvt formexperiment. Fiskhallen, som den hette ursprungligen hette […]

Domkyrkan populär sökning

Gustavi domkyrka, Göteborgs domkyrka

Just nu är det många som söker och köper bilder på Domkyrkan. Upptäck även andra kyrkor genom vårt bildarkiv. Kyrka som bildsökning. Göteborgs domkyrka som bildsök. Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka (efter Gustav II Adolf) eller Svenska kyrkan är en domkyrka i centrala Göteborg, omgärdad av Kungsgatan, Västra Hamngatan, Kyrkogatan och Korsgatan, inom Kvarteret 65 Domkyrkan. […]

https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-15890957-4